Vähemmän tunnettu, mutta mielenkiintoinen CBG-öljy

Hampusta valmistettu CBD-öljy alkaa olla jo monille luontaistuotealaa seuraaville tuttu tuote. Hamppukasvi sisältää kuitenkin CBD:n ohella monia muitakin yhdisteitä, joiden potentiaalista hyvinvoinnin edistämiselle ollaan kiinnostuneita. Yksi näistä on CBG, josta valmistettuja tuotteita löytyy jo markkinoilta, yleisimmin öljynä. Pureudumme tässä siihen.

Käymme läpi vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä CBG on?
  • Eroavatko CBD:n ja CBG:n vaikutukset toisistaan?
  • Onko CBG öljy laillista?

Mikä CBG oikein on?

CBG, kannabigeroli on yksi yli sadasta erilaisesta fytokannabinoidista, joita tavataan hamppukasvin rakenteessa. Nämä kannabinoideiksi kutsutut yhdisteet muodostavat¹ hampun kemiallisen rakenteen terpeenien ja flavonoidien kanssa. 

Kaikki kannabinoidit, kuten CBG, CBD ja THC ovat peräisin CBG:n happamasta versiosta, CBGA:sta². Kannabigeroli kuuluu kannabinoideihin, joiden tiedetään vuorovaikuttavan endokannabinoidijärjestelmän kanssa³. Järjestelmä on laaja, ympäri ihmiskehoa ulottuva reseptoreiden verkosto. Reseptoreiden tehtävänä on säädellä aineenvaihduntaamme, immuunipuolustustamme, keskushermostoamme ja muita kehomme toimintoja.

CBG öljy: koostumus

Kuten myös CBD-öljyn tapauksessa, voidaan myös CBG-öljyn koostumuksessa käyttää eri kantoöljyjä, kuten oliivi-, mustakuminasiemen- tai hampunsiemenöljyjä.

Kantoöljyyn lisätään uutettua CBG:tä. CBG-öljyn koostumus sisältää usein myös muita kannabinoideja, kuten tunnetumpaa CBD:tä (kannabidiolia), CBC:tä (kannabikromeenia) tai CBN:ää (kannabinolia). Myös hamppukasvin rakenteesta tutut flavonoidit ja terpeenit päätyvät usein valmiiseen tuotteeseen. CBG-öljy ei sisällä psykoaktiivisena tunnettua kannabinoidi THC:tä.

CBG vs. CBD: kahden kannabinoidin erot ja yhtäläisyydet

Kannabidiolilla ja kannabigerolilla on monia samankaltaisuuksia, mutta silti niillä on uniikit vaikutusmekanisminsa.

Samankaltaisuudet:

  • Ei myrkyllisiä
  • Ei psykoaktiivisia
  • Vuorovaikuttavat endokannabinoidijärjestelmän kanssa.

Eroavaisuudet:

  • Erilainen kemiallinen rakenne
  • Vaikuttavat endokannabinoidijärjestelmään eri tavoin.

CBD:n on todettu kykenevän vuorovaikuttamaan endokannabinoidijärjestelmän reseptoreiden kanssa ja tällä tavoin vaikuttamaan järjestelmän toimintaan yleisellä tasolla. CBG puolestaan aktivoi endokannabinoidijärjestelmän CB₁- ja CB₂-reseptoreita suoraan.

CBG:n vaikutukset: tutkimustuloksia

CBG:n vaikutuksia koskeva tutkimus on hyvin rajallista ja suurin osa on suoritettu in vitro- tai eläinkokeina. Yhdistettä on tutkittu muun muassa seuraavien terveysongelmien yhteydessä:

Virtsarakon toimintahäiriöt

Vuoden 2015 tutkimuksessa tutkittiin useiden ei-psykotrooppisten kannabinoidien (joista yksi oli CBG) vaikutuksia hiirien virtsarakon supistumiseen in vitro -menetelmällä. 10(-8) –10(-4) mol/l:n pitoisuudet CBG:tä, THCV:tä, CBD:tä ja CBDV:tä vähensivät asetyylikoliinilla aikaansaatuja supistuksia, kuitenkaan merkittävästi muuttamatta sähköstimulaation aikaansaamia supistuksia. CBG vaikutti olevan kannabinoideista tehokkain. 

Ruokahaluttomuus

Vuoden 2016 tutkimuksessa tutkittiin CBG:n vaikutuksia ruokahaluun. Kylläisille urosrotille annosteltiin CBG:tä 30–240 mg/kg tai lumelääkettä . Tämän jälkeen nautittua ruokamäärää ja ruokailumallia kuvattiin yli 2 tunnin ajan. 120–240 mg/kg CBG:tä yli tuplasi nautitun kokonaisruokamäärän ja lisäsi nautittujen aterioiden määrää ja 240 mg/kg vähensi ruokailuvälejä. Yksittäisten aterioiden koot tai ruokailuajat eivät kuitenkaan merkittävästi lisääntyneet.

Tutkimus osoitti, että CBG lisäsi ruokahalua, joten CBG:n potentiaalin tutkiminen ongelmien, kuten syömisen ja kehonpainon säätelyn häiriöiden hoidossa on perusteltua.

Aineenvaihdunta

Vuoden 2019 tutkimuksessa¹⁰ tutkittiin eri kannabinoidien (CBDA, CBGA, CBG) potentiaalia rasvan varastointiin vaikuttamisessa erityisesti ylipainoon liittyvissä rasvakudoksissa. Tutkimuksessa havaittiin, että CBG, CBDA ja CBGA voivat toimia PPARα-reseptoreiden agonisteina kyeten säätelemään libidiaineenvaihduntaa. Tutkimus suoritettiin tietokonesimulaationa ja in vitro -menetelmällä, joten eläin- ja ihmiskokeiden tarve on perusteltu.

Vaikka edellä mainitut tulokset vaikuttavatkin lupaavilta, eivät ne silti vielä voi vahvistaa CBG:n hyötyjä näiden terveysongelmien hoidossa. Lisää ihmisillä tehtäviä kliinisiä tutkimuksia tarvitaan.

CBG:n laillisuus: voiko CBG-öljyä ostaa Suomesta?

CBG on yksi myrkyttömistä kannabinoideista, joita ei ole listattu Yhdistyneiden kansakuntien psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen¹¹. Sen tulisi siis käytännössä olla laillista YK:ssa. Jokaisella jäsenmaalla, kuten Suomella, on kuitenkin omat säännöksensä kannabinoideista: esimerkiksi CBD-öljyn ostaminen voi olla laitonta, sillä Fimea valvoo¹² CBD:tä lääkeaineena. Fimean verkkosivustolta ei tällä hetkellä löydy tietoa CBG:stä, kenties sen ollessa suhteellisen uusi yhdiste. Suomen kivijalkakaupoista CBG-öljyä ei löydy, mutta netistä sitä on mahdollista omalla vastuulla tilata.

Yhteenveto

CBG-öljy on hampusta valmistettava tuote, joka on mielenkiintoinen tuttavuus. Sen potentiaali on huomattu, mutta toistaiseksi tutkimustietoa on varsin vähän tarjolla. 

Kävimme tässä artikkelissa läpi sitä, mikä CBG on, miten se eroaa CBD:stä ja mainitsimme muutaman tutkimuksenkin aiheesta. Jos itse haluaisit testata tuotetta, suosittelemme hankkimaan sitä luotettavilta valmistajilta ja keskustelemaan aiheesta lääkärin kanssa.

Artikkelin tiedot on saatu seuraavista lähteistä:

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3736954/

2 https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/cannabigerol

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877694/ 

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951193/

5 https://cbdoljy.fi/cbd-oljy/

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877694/

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6021502/

8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26197538/

9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5021742/

10 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304416519300029?via%3Dihub

11 https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html

12 https://www.fimea.fi/web/guest/-/kannabidiolia-cbd-valvotaan-laakkeena-suomessa